Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Historie školy

ZUŠ
Základní umělecká škola Zbiroh byla za pomoci Okresního úřadu v Rokycanech v čele s panem Jiřím Fremrem a starostou města Zbiroh panem Jiřím Slavíčkem založena v září 1992. Zřizovatelem bylo město Zbiroh. Na začátku 1. školního roku navštěvovalo školu 120 žáků. Jejich počet se v průběhu dvou let téměř zdvojnásobil. Otevřen byl obor hudební, výtvarný a taneční. Ve druhém roce existence školy přibyl obor literárně dramatický, který byl uzavřen odchodem vyučující. Ostatní obory pracují dodnes. Škola se od počátku snažila zapojit do kulturního dění města. Aktivně se podílela na zřízení hudebních slavností Vačkářův Zbiroh, který se stal přehlídkou hudebních souborů základních uměleckých škol. Škola navrhla logo a plakát slavností a v dalších letech se podílela vystoupením malých souborů a mažoretek školy. Žáci i učitelé, vedle koncertů a výstav pořádaných školou, účinkovali na vernisážích, besedách i dalších kulturních akcích pořádaných městem i dalšími kulturními institucemi: masopustní průvody, slavnosti čarodějnic, oživlé betlémy, divadelní představení, školní akademie, maškarní bály pro děti. Škola po léta spolupracovala s Ústavem sociální péče v Mirošově, i s Oblastní charitou v Rokycanech, pomáhala při výzdobě jejich interiérů a pořádala ve spolupráci s nimi koncerty a vystoupení. Každoročně se celá škola setkávala na školním soustředění, kde vedle práce v oborech byl kladen důraz na mezioborovou spolupráci všech učitelů a žáků.