Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Hudební obor


VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU


Vzdělávací zaměření si žák volí na základě svých preferencí a prokázaných předpokladů. Během studia si žák osvojuje hru na nástroj nebo zpěv. Získané elementární hudební znalosti žák následně rozvíjí pod vedením kvalifikovaných pedagogů a může je dále uplatnit v souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Součástí každého studijního zaměření jsou žákům kromě praktické hry na nástroj nebo zpěvu poskytovány též základy hudební teorie. Žák se tak stává interpretem na úrovni poučeného amatéra.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je tvořen očekávanými výstupy.


V hudebním oboru se vyučuje:

  • individuálně hře na hudební nástroj
  • individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru, na zobcovou flétnu, hře na elektronické klávesové nástroje a ve výuce sólového zpěvu
  • individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoliv hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
  • ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně a vznikly na základě vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby (např. hudební nauka) 


dále...