Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Informace o škole


Název školy

Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace

zřizovatel

Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, Zařazení do sítě škol od 28. 3. 1996 s identifikačním číslem IZO 102 109 869. Poslední rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2003, pod číslem jednacím 11 482/03–21 k č. j. 11 482/03–21. Identifikátor zařízení 600 072 045. IČ:70 997 268

Kapacita žáků je 272Škola vyučuje následující obory podle ŠVP


Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně dramatický oborVize školy 


Prostřednictvím výuky v projektu Předškolní estetické výchovy nabízet rodičům a jejich dětem možnost v delším časovém intervalu absolvovat výuku ve všech vyučovaných oborech a následně si tak vybrat tu adekvátní, nejzajímavější, pro kterou má dítě předpoklady.
Vzdělávat žáky v kvalitních podmínkách kvalifikovaným pedagogickým týmem a prezentovat tak ZUŠ na veřejnosti jako nezastupitelnou vzdělávací instituci. Spoluvytvářet kulturní zázemí pro subjekty mikroregionu Zbirožsko.