Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Informace o škole

 

Název školy


Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh,

příspěvková organizace


zřizovatel


Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, Zařazení do sítě škol od 28. 3. 1996 s identifikačním číslem IZO 102 109 869. Poslední rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2003, pod číslem jednacím 11 482/03–21 k č. j. 11 482/03–21. Identifikátor zařízení 600 072 045. IČ:70 997 268

Kapacita žáků je 272

 

Odloučené pracoviště

od 1.9.2010 v ZŠ Mýto

 Škola vyučuje následující obory podle ŠVP


Hudební obor 

 

Výtvarný obor 

 

Taneční obor

 

Literárně dramatický obor 

 
 


 

Vize školy 


Prostřednictvím výuky v projektu PEV nabízet rodičům a jejich dětem možnost v delším časovém intervalu absolvovat výuku ve všech vyučovaných oborech a následně si tak vybrat tu adekvátní, nejzajímavější, pro kterou má dítě předpoklady.

Vzdělávat žáky v kvalitních podmínkách kvalifikovaným pedagogickým týmem a prezentovat tak ZUŠ na veřejnosti jako nezastupitelnou vzdělávací instituci. Spoluvytvářet kulturní zázemí pro subjekty mikroregionu Zbirožsko.