Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Informace o škole

 

Název školy


Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh,

příspěvková organizace


zřizovatel


Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, Zařazení do sítě škol od 28. 3. 1996 s identifikačním číslem IZO 102 109 869. Poslední rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2003, pod číslem jednacím 11 482/03–21 k č. j. 11 482/03–21. Identifikátor zařízení 600 072 045. IČ:70 997 268

Kapacita žáků je 272

 Škola vyučuje následující obory podle ŠVP


Hudební obor 

 

Výtvarný obor 

 

Taneční obor

 

Literárně dramatický obor 

 
 


 

Vize školy 


Prostřednictvím výuky v projektu PEV nabízet rodičům a jejich dětem možnost v delším časovém intervalu absolvovat výuku ve všech vyučovaných oborech a následně si tak vybrat tu adekvátní, nejzajímavější, pro kterou má dítě předpoklady.

Vzdělávat žáky v kvalitních podmínkách kvalifikovaným pedagogickým týmem a prezentovat tak ZUŠ na veřejnosti jako nezastupitelnou vzdělávací instituci. Spoluvytvářet kulturní zázemí pro subjekty mikroregionu Zbirožsko. 

 


 

POVINNOSTI  OMLOUVAT  STUDIJNÍ  ABSENCI  ŽÁKA

 

Základní umělecká škola (zkráceně ZUŠ) je druh školy.
ZUŠ poskytují základy vzdělání v uměleckém oboru hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém.

Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání, č. 71/2005 Sb., vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Protože základní umělecké školy patří do sítě škol MŠMT, dává jim to možnost udržovat vysoký standard vzdělávání, mají však též povinnost u všech žáků a zaměstnanců vést povinnou dokumentaci. Mezi dokumenty patří školní matrika, třídní knihy, žákovské sešity, katalogy o průběhu vzdělávání, protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách, výkazy žáků a vyučovacích hodin, vysvědčení a další.

Žádáme proto zákonné zástupce žáků o dodržení
POVINNOSTI  OMLOUVAT  STUDIJNÍ  ABSENCI  ŽÁKA.

 

Žáka lze omlouvat…

telefonicky:

+420 606 021 090   -   ředitelka školy Mgr. Kateřina Egermaierová
+420 606 021 089   -   MgA. Andrea Frídová

e-mailovou zprávou:

zus@zbiroh.cz   

prostřednictvím portálu iZUŠ:

www.izus.cz