Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

 

 

Informace pro rodiče
nově nastupujících žáků

 

školní rok 2018/19

 

 • 3.9. 2018 se dostavte se svým dítětem k domluvě rozvrhu v době od 8.00 do 12.00, rozvrh si všichni dohodnou s vyučujícím individuálně.

 • Kolektivní vyučování (Hudební nauka, hra v orchestrech, souborech, sborový zpěv apod.) je dáno předem stanoveným rozvrhem kolektivního vyučování, viz informace na nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách a je pro žáky hudebního oboru povinné. Žáci si přinesou 50,-Kč na pracovní sešit pro hudební nauku, který dostanou na první vyučovací hodině. S sebou jsou povinni si tento sešit spolu se žákovskou knížkou a dalšími pomůckami pravidelně nosit na vyučování.

 • Výuka v kolektivních předmětech začíná v týdnu od 10. 9. – žáci jsou podle ročníků ve VO,TO a LDO rozděleni do skupin. Pokud z vážných důvodů (dojíždění nebo zdravotní důvody) nemůže žák navštěvovat předmět ve své skupině, rodič písemně požádá nejpozději do 10.9. vyučující příslušného oboru o náhradní zařazení.

 • Upozorňujeme rodiče na výuku v kolektivním předmětu Hudební skupinové praktikum. To je neoddělitelnou součástí výuky pro žáky hudebního oboru od 4. ročníku. Předmět nelze vynechávat, dle Školního vzdělávacího programu je pro všechny žáky od 4. ročníku povinný.

 • V ZUŠ je dvakrát ročně splatná tzv. „úplata za vzdělávání“. Jedná se o termíny 15.9. a 15. 2. Dodržujte tyto termíny, jinak budete o platbu upomínáni a vytváříte tak další zbytečné náklady škole.

 • Informace s údaji o platbě dostane žák od vyučujícího hlavního oboru v prvním týdnu školního roku a ve druhém pololetí v průběhu ledna a to prostřednictvím e-mailové zprávy, na e-mailovou adresu, kterou zákonní zástupci žáka uvedli do přihlášky ke studiu. V případě, že zákonný zástupce e-mailovou adresu nemá, budou žákovi údaje předány písemně v žákovské knížce.

 • Naše škola pořádá několikrát ročně veřejná vystoupení, udělejte si čas a se svým dítětem tato vystoupení navštěvujte. Budete nejen trávit cenné společné chvíle, ale Vaše dítě se naučí, jak se správně chovat ve společnosti.

 • Sledujte zápisy v žákovské knížce Vašeho dítěte a webové stránky školy na adrese www.zuszbiroh.cz

 • Nenajdete-li odpověď na své dotazy na webových stránkách školy, kontaktujte nás na telefonních číslech: asistentka ředitelky školy 606 021 089, ředitelka školy 606 021 090 nebo na e- mailové adrese: zus@zbiroh.cz