Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Odhlášení žáka

 Pokud podepíše žák nebo jeho zákonný zástupce (rodič) přihlášku do ZUŠ platí až do té doby, než podepíše odhlášku. Jinak je žák stále přihlášen a škola má právo vymáhat platbu školného.     

 

Přihláška se nemusí obnovovat každý rok.


Odhlášení žáka může pouze rodič (zákonný zástupce), písemně, nebo e-mailem na adresu školy (zus@zbiroh.cz) a to vždy na konci stávajícího pololetí, tedy nejpozději do 31. ledna (1.pol.) nebo do 30. června (2. pol.) příslušného školního roku.

Na odhlášení žáka po tomto termínu nebude brán zřetel.

Školné je pak povinen žák nebo jeho zákonný zástupce (rodič) uhradit v plné výši za celé pololetí. Nevzniká nárok na jeho vrácení. Ředitelka školy vyhoví žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce (rodiči) o odhlášení mimo stanovený termín pouze v závažných případech (zdravotní důvody, změna trvalého bydliště, mimořádná rodinná situace apod.