Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Přihlášení žáka

 

Přihlášení žáka do individuální výuky hudebního nástroje je možno nejpozději do 1. září příslušného školního roku na základě řádně vykonané talentové zkoušky.

Přihlášení žáka do kolektivní výuky - VO, TO, LDO a pěveckého sboru je možno do 10. září příslušného školního roku, také po talentové zkoušce.

Přihlášení do Předškolní estetické výchovy je podmíněno počtem žáků, což je dvanáct, výjimečně čtrnáct.

Pokud bude naplněna kapacita žáků bude žák zařazen do skupiny tzv. "čekatelů". Pokud se uvolní místo bude rodič (zákonný zástupce) vyrozuměn.

Pozn.: Při vyplňování elektronické přihlášky pro studium Předškolní estetické výchovy zvolte jako možnost zaměření Přípravné studium (ŠVP) a do poznámky uveďte zkratku studijního programu PEV.

 

Přihlášku je možné vyplnit pomocí informačního systému iZUŠ ZDE.