Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

  Úplata za vzdělání

 

 

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst.1 a 2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitelka školy informuje na webových stránkách školy a informační nástěnce v přízemí školy.

Úplata není školným, tedy cenou za vyučovací hodinu, ale je ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Úplatu za vzdělání hradí žáci pololetně

 • za I. pololetí školního roku do 15. září
 • za II. pololetí školního roku do 15. února

Pokud nebude uhrazena úplatado 15. září/února bude rodič (zákonný zástupce) upozorněn 1x e-mailem a 1x telefonicky. Pokud nebude zaplaceno po upozorněních do 25. září/února bude žák pouze přítomen na hodině, ale nebude probíhat výuka. V závažných případech lze s ředitelkou školy dohodnout individuálně splátkový kalendář.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

 

Zdůrazňujeme, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuty:

 

 • náklady na energie (tepelné i světelné)
 • ladění klavírů
 • opravy hudebních nástrojů
 • půjčování hudebních nástrojů ZDARMA
 • nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun
 • nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací kemamické pece
 • pořizování nových kostýmů do tanečního , dramatického oboru
 • vybavování tříd (nábytek, elektronika, výukové programy...)
 • doplňování didaktických pomůcek

 

 

 

Výše pololetní úplaty za školní rok 2019/2020 činí:

 

hudební obor:

 • PS včetně individuální výuky  1.300 kč
 • první nástroj nebo zpěv 1 300 kč
 • předškolní estetická výchova  1.000 kč
 • skupinové vyučování - první nástroj nebo zpěv  900 kč
 • pěvecký sbor + hudební nauka  700 kč
 • přípravné studium bez individuálního vyučování  700 kč
 • druhý  nástroj nebo zpěv  500 kč
 • třetí nástroj nebo zpěv 500 kč
 • skupinové vyučování - druhý a třetí nástroj nebo zpěv 500 kč
 • výuka dospělých  3.000 kč

 

výtvarný obor:

 • přípravné studium  900 kč
 • základní studium  1.100 kč

 


taneční obor:

 • přípravné studium  800 kč
 • základní studium  900 kč

 

literárně dramatický obor:

 • přípravné studium  500 kč
 • základní studium 700 kč

 

 

Úplata může být uhrazena dvěma způsoby:

 • v hotovosti u pokladní školy
 • převodem na účet školy   843 462 369/ 0800, pod přiděleným variabilním symbolem.

Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvádět jméno žáka!

 

Každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat.