Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Literárně dramatický obor

1


VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ DRMATICKÉHO OBORU


2Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem pro osobnostní rozvoj žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

34


V literárně-dramatickém oboru se vyučuje:

  • ve skupině maximálně 10 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při kolektivní výuce
  • individuálně nebo ve skupině maximálně 5 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při individuální výuce
  • ve skupině maximálně 5 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při kolektivní výuce
  • individuálně nebo ve skupině 2 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při individuální výuce
  • ve skupině minimálně 5 žáků v divadelním souboru

dále...2019

práce se slovem a textem

                                                       Nácvik recitačního pásma Z. Svěráka - "Jaké je to v Čudu"

S pásmem se žáci představí na akci ZUŠ 26.3. 2019

 

 

práce s rekvizitou a loutkou

Práce s rekvizitou a loutkou

Jednoduché dramatické etudy a výstupy na daná témata

 

 

jednoduché seznamovací hry

 Jednoduché seznamovací hry

Hledání vzájemného vztahu a respektu ke členům skupiny

 

 

hra v prostoruPrvotní zaměření na vlastní tělo a pohyb

Uvolnění a koordinace pohybu


 

1V pátek 8. března 2019 se v multifunkčním sále na městském úřadě ve Zbiroze konala schůzka Českého svazu žen.

Žačky literárně-dramatického oboru z naší základní umělecké školy potěšily všechny přítomné dámy svým vystoupením, aby jim tak zpříjemnily jejich mezinárodní svátek.

2

 

3