Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Literárně dramatický obor

 

 
VZDĚLÁVACÍ OBSAH
LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
 
Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem pro osobnostní rozvoj žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.
 
 

     

V literárně-dramatickém oboru se vyučuje:
 
·ve skupině maximálně 10 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při kolektivní výuce
·individuálně nebo ve skupině maximálně 5 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při individuální výuce
·ve skupině maximálně 5 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při kolektivní výuce
·individuálně nebo ve skupině 2 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při individuální výuce
·ve skupině minimálně 5 žáků v divadelním souboru