Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Předškolní estetická výchova

PEV


Úkolem předškolní estetické výchovy je připravit děti na vstup do základní umělecké školy, naučit je pravidelné školní docházce a domácí přípravě. Základní umělecká škola nabízí několik druhů oborů (hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický) a cílem této výuky je zjistit, jaké má dítě předpoklady, schopnosti, dovednosti a zájmy. Na základě toho se pak lépe rozhodne, na jaký obor by bylo vhodné dítě přihlásit.


Předškolní estetická výchova je založena na aktivitě žáků. Žáci se učí formou her základním znalostem a dovednostem a osobně poznávají fungování jednotlivých oborů. V rámci výchovy mohou žáci dle plánu navštěvovat ostatní výuku na ZUŠ, aby se podívali, jakým stylem hodiny probíhají. Kromě toho se na hodinách pravidelně učí básničky, což podporuje jejich paměť a zároveň se učí správné výslovnosti a přednesu. Velký důraz je kladen na zpěv dětských a lidových písní spojených s pohybem, na rozvoj motoriky, kreslení či vyrábění nejrůznějších výrobků.   


Tento projekt vznikl za účelem snazšího rozhodování rodičů při výběru oboru pro své děti. Před vstupem do umělecké školy je sice možné okamžité přezkoušení, ale z jednoho kontaktu s pedagogem je velmi obtížné rozpoznat u dítěte talent. Stejné je to i s ostatními vyučovanými obory v ZUŠ. Za jeden školní rok je již dostatek času rozpoznat, pro který obor má dítě předpoklady.


Předškolní estetická výchova je určena dětem ve věku 5 - 6 let a vyučuje se jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách. Kapacita míst ve třídě je 12 dětí. Funguje zde spolupráce rodiny a školy, možné jsou tedy i konzultace vyučujícího s rodiči.


2
Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE.V 1. pololetí letošního školního roku 2019/2020 jsme se s žáky zaměřili na téma:
Les a lesní zvířátka.

vánoční svícenzdobení svícnulesní zvířátkamasky

Ve 2. pololetí budeme objevovat svět hudby:

Melodie - zvuky, tóny.1Foto z pololetního vystoupení naší třídy ZDE


2019/2020

1. pololetí

V hodinách se učíme o vybraných zvířátkách žijících v lese, zpíváme dětské písničky, přednášíme básně a vyrábíme nejrůznější výrobky s tímto tématem spojené.

2123552018/2019


1
 

6V úterý 18. června 2019 se od 16 hodin v sále ZUŠ konalo závěrečné vystoupení žáků PEV pod vedením paní učitelky Hany Chaloupkové a za klavírního doprovodu paní učitelky Lenky Jandové.

2

345