Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Taneční obor

TO

Domácí příprava žáků

Milí rodiče,

níže v souborech .pdf naleznete přehled cviků a dále v odkazu podklady (video a hudební doprovod) pro obě skupiny tanečního oboru, které si mohou děti zacvičit v rámci domácí přípravy. Nemusíte cvičit vše najednou, upřednostňuji zacvičit si po částech např. 2x týdně.
Pokud budete chtít, mohou mi děti třeba poslat fotku nebo obrázek jak cvičí, zpětná vazba mě potěší.
Hlavně na sebe dávejte pozor, přeji všem pevné zdraví.

 

Přehled cviků TO1

Přehled cviků TO2


Hudební a video podklady jsou k dispozici ke stažení ZDE


Kateřina Ševčíková, DiS.
sevina@volny.czVZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

1Taneční obor má za úkol podchytit a rozvinout taneční talent dětí. ZUŠ poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějších zaměření, pro která je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři a jiných středních i vysokých školách.


Cílem tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.2

Důležitou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu TO je korepetice. Základem práce korepetitora ve vyučování je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu. Korepetitor úzce spolupracuje s pedagogem.


 V tanečním oboru se vyučuje:

  • ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném studiu a v základním studiu I. a II. stupně
  • ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni
  • ve skupině minimálně 5 žáků v tanečním souboru

dále...

4

5           6

7