Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Taneční obor

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU
 
1Taneční obor (TO) má za úkol podchytit a rozvinout taneční talent dětí. ZUŠ poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějších zaměření, pro která je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři a jiných středních i vysokých školách.
Cílem TO je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí.Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.
Důležitou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu TO je korepetice. Základem práce korepetitora ve vyučování je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu. Korepetitor úzce spolupracuje s pedagogem.
2
 
V tanečním oboru se vyučuje:
·ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném studiu a v základním studiu I. a II. stupně
·ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni
·ve skupině minimálně 5 žáků v tanečním souboru