Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah


Výtvarný obor

1


VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

2Studium výtvarného oboru nabízí soubor výtvarných činností, jehož prostřednictvím se žáci seznamují s konkrétními výtvarnými technikami, disciplínami, učí se pracovat s rozličnými výtvarnými prostředky. Skrze nabízené prožitky získané v průběhu výtvarných činností žáci porovnávají vztahy mezi životem, člověkem a uměním napříč historií i v aktuálním kontextu.

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost a toto se promítá i do utváření osobnosti žáka. Žáci nacházejí porozumění výtvarnému jazyku, včetně jeho aplikací ve výtvarném umění a tím se utváří jejich celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Žáci mají též možnost se díky absolvování oboru lépe připravit na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření.

34 Ve výtvarném oboru se vyučuje:

  • ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu na I. a II. stupni
  • ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni

dále...

 

 

Za Barokem

 

12345678910111213141516171819

29. března 2019

DEPO2015 Plzeň


 

Dílna středověkého malíře

 

1234


567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. března 2019

Klášter sv. Anežky České v Praze


 

látková kouzlaohňostrojpráce z kůžífoliorytportrét