Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah


Výtvarný obor

1

Domácí příprava žáků


Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné epidemiologické situaci bych formou tohoto sdělení chtěla nabídnout prostor na výtvarné vyjádření se i bez kontaktu ve škole.
Prosím, založte si deník a do něj pokud možno každý den pište, kreslete
a vlepujte cokoliv, co Vás ten den zaujme. Bude stačit, když se tomu zatím budete věnovat 15-30. min. denně.
(vše s ohledem na to, že vím, že máte hodně úkolů ze školy).

Starší žáky, přípravujicí se na studium SŠ, prosím o kresbu tužkou
řady B na téma "Předměty denní potřeby" (hrnek, talíř, jídlo, ovoce, atd.)

A. DvoretskayaRozvrh hodin pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDEVZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

2Studium výtvarného oboru nabízí soubor výtvarných činností, jehož prostřednictvím se žáci seznamují s konkrétními výtvarnými technikami, disciplínami, učí se pracovat s rozličnými výtvarnými prostředky. Skrze nabízené prožitky získané v průběhu výtvarných činností žáci porovnávají vztahy mezi životem, člověkem a uměním napříč historií i v aktuálním kontextu.

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost a toto se promítá i do utváření osobnosti žáka. Žáci nacházejí porozumění výtvarnému jazyku, včetně jeho aplikací ve výtvarném umění a tím se utváří jejich celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Žáci mají též možnost se díky absolvování oboru lépe připravit na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření.

34 Ve výtvarném oboru se vyučuje:

  • ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu na I. a II. stupni
  • ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni

dále...