ZUŠ Zbiroh
Základní umělecká škola
Václava Vačkáře Zbiroh

(Něco jste nenašli? Kontaktujte našeho správce webu na čísle 605 541 252)

Přijímací talentové zkoušky

v pondělí 3. června 2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti,

zveme vás na zápis žáků na školní rok 2024/2025 do ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh.

Předem je potřeba na webových stránkách školy přes logo systému iZUŠ pod Menu vlevo dole vyplnit přihlášku dítěte na každý vybraný obor zvlášť a odeslat do neděle 2. června 2024.
PŘIHLÁŠKU NETISKNĚTE!

V pondělí 3. června 2024 se pak uskuteční příjímací talentové zkoušky od 13 do 17 hodin
v budově školy v ředitelně. Zákonní zástupci/rodiče se dostaví se svým dítětem, dítě vykoná jednoduchou talentovou zkoušku, rodiče doloží rodné číslo dítěte, svoji aktuální
e-mailovou adresu a přihlášku podepíšou.

O výsledku přijímacího řízení bude škola informovat zákonné zástupce/rodiče e -mailem, případně telefonicky nejpozději do pátku 7. června 2024. Samotným vyplněním přihlášky ještě nevzniká nárok na přijetí žáka do ZUŠ, rozhodující je úspěšné absolvování talentové zkoušky a kapacita školy. Lze přijmout žáky, kteří nejpozději 31. srpna 2024 dosáhnou věku alespoň pěti let. Uchazeči ze zemí mimo EU při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR. 

Datum vložení: 5. 4. 2024 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2024 13:59
Autor: BcA. Martin Kohoutek