ZUŠ Zbiroh
Základní umělecká škola
Václava Vačkáře Zbiroh

(Něco jste nenašli? Kontaktujte našeho správce webu na čísle 605 541 252)

Hudební obor

2
Studijní zaměření si žák volí na základě svých preferencí a prokázaných předpokladů. Během studia si žák osvojuje hru na nástroj nebo zpěv. Získané elementární hudební znalosti žák následně rozvíjí pod vedením kvalifikovaných pedagogů a může je dále uplatnit v souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Součástí každého studijního zaměření jsou žákům kromě praktické hry na nástroj nebo zpěvu poskytovány též základy hudební teorie. Žák se tak stává interpretem na úrovni poučeného amatéra.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je tvořen očekávanými výstupy.

1