Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

Úvodní stránka

 

 e-mailová adresa naší školy -  zus@zbiroh.cz

mobilmobilní telefonní čísla:

606 021 090 

606 021 089 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ZUŠ nabizí rodičům (zákonným zástupcům) možnost získání informací o průběhu vzdělávání svých dětí prostřednictvím systému IZUŠ . Přístupové kódy pro vstup do systému získají rodiče (zákonní zástupci) u ředitelky školy po zadání žádosti elektronickou poštou na adresu zus@zbiroh.cz.

 

Rozvrh kolektivní výuky pro škol.rok 2017/18 naleznete ZDE

Kompletní přehled termínů prázdnin a organizace školního roku 2017/18 naleznete ZDE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY
A AKCE ZUŠ: ŘÍJEN 2017 

 

 


 

pátek 

20. 10. - sobota 21.10.2017

- přespání žáků LDO2 v ZUŠ

čtvrtek  26. 10. - pátek 27.10. 2017 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
pondělí 30. 10. 2017 od 17:00 - ŠKOLNÍ KONCERT v sálku ZUŠ
     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní umělecká škola (zkráceně ZUŠ) je druh školy.
ZUŠ poskytují základy vzdělání v uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou  o základním uměleckém vzdělávání, č. 71/2005 Sb., vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Protože základní umělecké školy patří do sítě škol MŠMT, dává jim to možnost udržovat vysoký standard vzdělávání, mají však též povinnost u všech žáků a zaměstnanců vést povinnou dokumentaci. Mezi dokumenty patří školní matrika, třídní knihy, žákovské sešity, katalogy o průběhu vzdělávání, protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách, výkazy žáků a vyučovacích hodin, vysvědčení a další.

Žádáme proto zákonné zástupce žáků o dodržení
POVINNOSTI  OMLOUVAT  STUDIJNÍ  ABSENCI  ŽÁKA.

 

Žáka lze omlouvat…

-          telefonicky:
606 021 090   -   ředitelka školy Mgr. Kateřina Egermaierová
606 021 089   -   MgA. Andrea Frídová

-          e-mailovou zprávou:   zus@zbiroh.cz   

-          prostřednictvím portálu iZUŠ:   www.izus.cz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------