ZUŠ Zbiroh
Základní umělecká škola
Václava Vačkáře Zbiroh

(Něco jste nenašli? Kontaktujte našeho správce webu na čísle 605 541 252)

Předškolní estetická výchova

Děti předškolní estetické výchovy

Úkolem předškolní estetické výchovy je připravit děti na vstup do základní umělecké školy, naučit je pravidelné školní docházce a domácí přípravě. Základní umělecká škola nabízí několik druhů oborů (hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický) a cílem této výuky je zjistit, jaké má dítě předpoklady, schopnosti, dovednosti a zájmy. Na základě toho se pak lépe rozhodne, na jaký obor by bylo vhodné dítě přihlásit.
Předškolní estetická výchova je založena na aktivitě žáků. Žáci se učí formou her základním znalostem a dovednostem a osobně poznávají fungování jednotlivých oborů. V rámci výchovy mohou žáci dle plánu navštěvovat ostatní výuku na ZUŠ, aby se podívali, jakým stylem hodiny probíhají. Kromě toho se na hodinách pravidelně učí básničky, což podporuje jejich paměť a zároveň se učí správné výslovnosti a přednesu. Velký důraz je kladen na zpěv dětských a lidových písní spojených s pohybem, na rozvoj motoriky, kreslení či vyrábění nejrůznějších výrobků.

Děti předškolní estetické výchovyDěti předškolní estetické výchovy

Tento projekt vznikl za účelem snazšího rozhodování rodičů při výběru oboru pro své děti. Před vstupem do umělecké školy je sice možné okamžité přezkoušení, ale z jednoho kontaktu s pedagogem je velmi obtížné rozpoznat u dítěte talent. Stejné je to i s ostatními vyučovanými obory v ZUŠ. Za jeden školní rok je již dostatek času rozpoznat, pro který obor má dítě předpoklady.

Děti předškolní estetické výchovy

Plánované akce předškolní estetické výchovy

Zprávy pro předškolní estetickou výchovu