ZUŠ Zbiroh
Základní umělecká škola
Václava Vačkáře Zbiroh

(Něco jste nenašli? Kontaktujte našeho správce webu na čísle 605 541 252)

Školní rok 2015/2016

Veronika Pourová, Olga Hatinová a Tereza Staňková (saxofononé trio)

Soutěž MŠMT
Dětská scéna 2016
Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů

Výsledky soutěže MŠMT

Duo Catcher ve složení Nicolas Canavarro a Josef Čerpl získalo v ústředním kole soutěže MŠMT 2. místo.

Josef Čerpl a Nicolas Canavarro (trubkové duo)

Elišce Svejkovské blahopřejeme k získání 3. místa v ústředním kole soutěže elektrických klávesových nástrojů ve Františkových Lázních.

Eliška Svejkovská (keyboard)

Výsledky krajského  kola soutěže vyhlášené MŠMT v komorní hře, hře na elektrické klávesové nástroje a sborovém zpěvu

  • komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Houslové duo Klára Muffová a Alžběta Hatinová získalo 2. místo.
Klára Muffová a Alžběta Hatinová (houslové duo)

  • hra na elektrické klávesové nástroje

V šesté kategorii obdržela Eliška Svejkovská 1. místo s postupem do ústředního kola.

  • komorní hra s převahou dechových nástrojů

Saxofonové trio Veronika Pourová, Hatinová Olga a Staňková Tereza získalo 2. místo.
Veronika Pourová, Olga Hatinová a Tereza Staňková (saxofononé trio)

Trumpetové duo Nicolas Canavarro a Josef Čerpl získalo 1. místo s postupem do ústředního kola.

  • sborový zpěv

Pěvecký sbor Mušky získal stříbrné pásmo.
MgA. Andrea Frídová, paní učitelka Lenka Jandová a pěvecký sbor Mušky

Výsledky okresního kola soutěže vyhlášené MŠMT v komorní hře a hře na elektrické klávesové nástroje

  • hra na elektrické klávesové nástroje - oblastní kolo

v páté kategorii:
Švorc Richard 2. místo
Richard Švorc (keyboard)    

v šesté kategorii:
Eliška Svejkovská 1. místo s postupem + absolutní vítěz soutěže

  • komorní hra s převahou dechových nástrojů

Saxofonové trio Veronika Pourová, Olga Hatinová a Tereza Staňková získalo 1. místo s postupem do krajského kola.

Flétnové trio Andrea Hermanová (flétna), Aneta Vonásková (flétna) a Eliška Svejkovská (klavír) získalo 3. místo.
Andrea Hermanová a Aneta Vonásková (příčné flétny), Eliška Svejkovská (klavír)

Trumpetové duo Nicolas Canavarro a Josef Čerpl získalo 1. místo s postupem do krajského kola.

Klarinetové duo Ondřej Soukup a Andrej Matoušek získalo 1. místo.

  • komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Houslové duo Klára Muffová a Alžběta Hatinová získalo 1. místo s postupem do krajského kola.
Klára Muffová a Alžběta Hatinová (houslové duo)

Krajské kolo celostátní soutěže dětských recitátorů - Dětská scéna 2016

  • I. kategorie - 1. postupová pozice: Kateřina Papertová
  • II. kategorie - 2. postupová pozice: Sofie Stáhlichová
  • III. kategorie - 1. postupová pozice: Kateřina Nováková

literárně dramatický obor

Mezinárodní soutěž Bohuslava Martinů

V době od 16. do 18. října 2015 proběhla v Praze Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů, která je každoročně vyhlašována pro žáky základních uměleckých škol, studenty konzervatoří, soukromých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. Naše žákyně Hana Koreisová ze třídy MgA. Andrey Frídové získala za klavírního doprovodu pana učitele Eduarda Spáčila 2. místo. A dále obdržela zvláštní cenu za interpretaci písně Bohuslava Martinů.
Hana Koreisová (zpěv)

Datum vložení: 30. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2022 2:01
Autor: BcA. Martin Kohoutek