ZUŠ Zbiroh
Základní umělecká škola
Václava Vačkáře Zbiroh

(Něco jste nenašli? Kontaktujte našeho správce webu na čísle 605 541 252)

Hudební nauka

Vážení rodiče/zakonní zástupci, milí žáci,

v naší škole jsou Vám k výuce hudební nauky k dispozici také virtuální učebny na Vašich školních účtech Gmail.com. Pokud ještě svůj školní účet Gmail nemáte, prosím, kontaktujte nás na adrese zus@zbiroh.cz

Ročníky hudební nauky

Přípravný ročník

Rozvrh hodin ve školním roce 2023/2024 (ke stažení ZDE)

středa 14:00 - 14:45
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

Odkazy k procvičování učiva:

1. Hudební abeceda

2. Délka not

3. Výška not

Obsah učiva 1. pololetí:

 • notová osnova
 • houslový klíč
 • zvuk, tón
 • hudební abeceda

Obsah učiva 2. pololetí:

 • rozlišení základní délky not a pomlk
 • křížek

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili.

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

1. ročník

Rozvrh hodin ve školním roce 2023/2024 (ke stažení ZDE)

středa 14:50 - 15:35
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

Odkazy k procvičování učiva:

1. Hudební abeceda

2. Délka not

3. Pomlky

4. Posuvky

5. Noty bez posuvek

6. Noty s posuvkami

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili.

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

2. ročník

Rozvrh hodin ve školním roce 2023/2024 (ke stažení ZDE)

středa 15:40 - 16:25
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

Odkazy k procvičování učiva:

1.Délka not a pomlk:

2. Noty

3. Posuvky (křížky a béčka)

4. Stupnice durové

Obsah učiva 1. pololetí:

 • opakování látky z 1. ročníku
 • rytmický dvojhlas
 • hudební nástroje (trubka, pozoun, bicí)
 • noty v oktávě jednočárkované a dvoučárkované
 • noty s posuvkami
 • půlová nota s tečkou
 • označení dynamiky
 • ženský a mužský hlas
 • noty na pomocných linkách (c3 a výš)

Obsah učiva 2. pololetí:

 • označení tempa a dynamiky
 • intervaly velké a čisté 
 • hudební nástroje (flétna, klarinet, fagot)
 • rozdělení stupnic
 • sestavování kvintakordů určených stupnic
 • stupnice B, Es, As dur

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili.

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

3. ročník

Rozvrh hodin ve školním roce 2023/2024 (ke stažení ZDE)

pondělí 14:00 - 14:45
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

 

Odkazy k procvičování učiva:

1. Délka not a pomlk:

2. Noty bez posuvek i s posuvkami

3. Posuvky (křížky a béčka)

4. Stupnice

5. Skladatelé

6. Všeobecné

7. Hudební nástroje

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili.

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

4. ročník

Rozvrh hodin ve školním roce 2023/2024 (ke stažení ZDE)

pondělí 15:40 - 16:25
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

Odkazy k procvičování učiva:

1. Délka not a pomlk:

2. Noty bez posuvek i s posuvkami

3. Posuvky (křížky a béčka)

4. Stupnice

5. Skladatelé

6. Intervaly

7. Všeobecné

8. Hudební nástroje

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili.

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

5. ročník

Rozvrh hodin ve školním roce 2023/2024 (ke stažení ZDE)

pondělí 14:50 - 15:35
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

Odkazy k procvičování učiva:

1. Délka not a pomlk:

2. Noty bez posuvek i s posuvkami

3. Posuvky (křížky a béčka)

4. Stupnice

5. Skladatelé

6. Intervaly

7. Všeobecné

8. Hudební nástroje

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili.

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

Dojíždějící

Rozvrh hodin ve školním rocd 2023/2024 (ke stažení ZDE)

středa 16:30 - 17:15
v učebně č. 5
vyučující:

(Konzultace dle individuální domluvy)

S sebou na výuku je třeba pravidelně nosit:

 • pracovní sešit (k zakoupení za 130,- Kč na první hodině hudební nauky)
 • obyčejnou tužku
 • gumu a ořezávátko
 • propisovací tužku nebo pero
 • žákovskou knížku (neplatí pro žáky, kteří používají elektronickou žákovskou knížku v systému iZUŠ)

V případě absence je nutné, aby si žáci zameškanou látku doplnili

Konec každého čtvrtletí bude ukončen písemným vědomostním testem z probraného učiva.

Docházka na hudební nauku je pro všechny žáky hudebního oboru povinná !

Upozornění

Žáci, kteří ze závažných důvodů  nemohou navštěvovat hodiny hudební nauky v uvedeném čase, musí předložit písemnou žádost rodičů schválenou ředitelkou školy. Následně budou mít k dispozici výuku  pro dojíždějící a po domluvě s vyučujícím MgA. Petrem Frídem budou docházet ve sjednanou dobu.

Klasifikace bude provedena na základě dvou písemných prací a dvou ústních zkoušení za pololetí. Klasifikační termín v prvním pololetí je k 15. listopadu a k 15. lednu, ve druhém pololetí je k 15. dubnu a k 15. červnu.

Obsah studijní náplně jednotlivých ročníků hudební nauky je k nahlédnutí
v souboru Školní vzdělávací program, který je ke stažení ZDE.

Požadavky pro všeobecnou hudební zkoušku na konzervatoři

Zkouška z hudební teorie

A) Smysl pro rytmus

 1. reprodukce předehrávaného dvou až čtyřtaktového rytmického útvaru
 2. správně reprodukovat rytmus předehrávané rytmizované melodie
 3. reprodukce několikataktového rytmického cvičení ze zápisu, případně vyčleněného úseku jednohlasé skladby

B) Hudební sluch a představivost

 1. reprodukce všech tónů tónové soustavy (příliš vysoké a nízké tóny transponovat do intonačně výhodného hlasového rejstříku)
 2. reprodukce dvojhlasu
 3. reprodukce jednotlivých tónů nerozloženě předehrávaných trojzvuků a čtyřzvuků
 4. reprodukce a analýza - určování všech velkých, čistých a malých intervalů vrchních, spodních (do čisté oktávy)
 5. intonace durového a mollového kvintakordu
 6. intonace durového a mollového sextakordu a kvartsextakordu
 7. zpěvem rytmicky a intonačně správně reprodukovat lidovou píseň, její počáteční část pohotově zazpívat od daných tónů v různých tóninách
 8. schopnost rozvíjení předehrávané kratší hudební myšlenky (motiv nebo téma) do větších celků - jde o napodobování lidové písně rozsahem i motivickým rozvíjením (charakterem)

C) Hudební paměť

 1. správně reprodukovat předehrávané melodicko-rytmické útvary v rozsahu motivů, případně kratších témat

D) Všeobecná hudební nauka

 1. vysvětlení pojmů zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava (rozdělení na oktávy, určování a značení tónů písmeny), notová osnova, základní hudební abeceda, posuvky a klíče
 2. pohotové čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči
 3. znalost notových hodnot a pomlk
 4. schopnost vysvětlit pojmy: takt, rytmus, synkopa, enharmonická záměna
 5. praktická znalost všech stupnic dur a moll
 6. praktická znalost základních i odvozených intervalů vrchních a spodních (určování jednotlivých intervalů a tvorba od daných tónů)
 7. praktická znalost kvintakordů durových, mollových, zmenšených a zvětšených, durových a mollových sextakordů a kvartsextakordů
 8. praktická znalost dominantního septakordu (D7), jeho stavby a vyhledávání v různých tóninách durových a mollových
 9. základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních

E) Všeobecná orientace v hudebním životě

U uchazeče se prověří zájem a vztah k hudebnímu dění, znalosti stěžejních děl hudební literatury a největších hudebních skladatelů a interpretů minulosti i současnosti, základní orientace v hudebních vývojových etapách (slozích), znalost hudebních těles symfonického i komorního charakteru, znalost hudebních nástrojů, festivalů a koncertních událostí, znalost hudebního dění v regionu bydliště uchazeče a osobní motivace ke studiu hudby (nástroje nebo zpěvu).

Doporučujeme rodičům, aby případný zájem o přípravu žáka na přijímací zkoušky na konzervatoř nahlásili včas (nejlépe jeden prok před přijímacími zkouškami) svému vyučujícímu hlavního oborou, či hudební nauky.

VYUČOVANÉ OBORY

iZUŠ

iZUŠ

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

EU a MŠMT

EU, logolink

AZUŠ

AZUŠ

Certifikát

ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh - netkatalog.czZákladní umělecké školy - netkatalog.cz